Ảnh Tỏi Đen Linh Đan

20/05/2020 | 456

Tỏi Đen  Linh Đan vừa thay đổi diện mạo mới cho một số sản phẩm , 

TÚI 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tỏi Đen Linh Đan 2 Nhánh

Tỏi Đen Cô Đơn Linh Đan 100g

 

HỘP 500G-0

HỘP 500G -1

HỘP 500G -2

HỘP 500-3

HỘP 500-4

MẶT SAU - HỘP 500G

HŨ 300G-0

 

 

HŨ 300G-00

HŨ 300G-03

HŨ 300G- MẶT SAU

HŨ THIẾC 200G

HŨ 200G- HŨ THIẾC

HŨ 200G -00 HŨ THIẾC 

HŨ THIẾC 200G -00

HŨ THIẾC 200G -001